79808182848586878889919293949583

VÄLKOMMEN TILL MONO MUSIC hemsida

Benny Andersson startade tillsammans med Görel Hanser 1987 Mono Music - ett musikförlag och grammofonbolag som publicerar den musik Benny Andersson komponerar, producerar eller på annat sätt är inblandad i.
Första skivan var Klinga Mina Klockor, där Benny Andersson inledde sitt samarbete med Orsa Spelmän.  

Mono Music är idag ett av de få fristående skivbolagen i Sverige och har till dags dato givit ut ett 30-tal skivor. Det finns också ett antal tillhörande nothäften i vår katalog.Läs mer om Mono Musics utgivning under Skivor och Noter!

Vi håller till på Skeppsholmen i Stockholm och här finns också Mono Music Studio, RMV Grammofon, RMV Publishing och Riksmixningsverket (RMV Studio).

 

SKIVOR

NOTER

 MONO MUSIC STUDIO

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.